Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส 15/4 หมู่ที่ 2 ถนนสิเกา-ควนกุน ตำบลกะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 saraban@kalase.go.th
 
นายชัยฤทธิ์ ถ่ายย้วน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
084 086 1352
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 ข้อมูลทั่วไป
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 นโยบายการบริหาร
 งานบริหารงานบุคคล
 อำนาจหน้าที่
 คู่มือ / มาตรฐานการปฎิบัติงาน
 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
 ระเบียบกฎหมายต่างๆ
 การจัดวางระบบควบคุมภายใน
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 ตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติไม่ชอบ
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
ช่องทาง รับเรื่องร้องเรียนเรื่องการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
บริการประชาชน
งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
การให้บริการ
คู่มือบริการประชาชน
แบบฟอร์มการติดต่อราชการ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
น้ำตกโตนออก
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 22 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 15 ธันวาคม 2564
รายละเอียดสถานท่องเที่ยว :

ชาวบ้านตำบลกะลาเส อ.สิเกา และอำเภอใกล้เคียงใน จ.ตรัง ต่างพาบุตรหลานมาเล่นน้ำตกโตนออกซึ่งเป็นน้ำตกเล็ก ๆ ที่มีเพียงแห่งเดียวในอำเภอสิเกา แต่สร้างความสนุกสนานให้กับชาวบ้านได้เป็นอย่างมาก ส่วนเด็กวัยรุ่นปีนขึ้นตอไม้กระโดดน้ำเล่นคลายร้อนตลอดทั้งวัน

รายงานว่า ที่น้ำตกโตนออก ซึ่งอยู่กลางป่าในพื้นที่หมู่ที่ 3 ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง ห่างจากตัวเมืองตรังกว่า 50 กิโลเมตร มีกระแสน้ำที่ใสสะอาดไหลลงมาจากเทือกเขาบรรทัด และไม่เคยเหือดแห้งตลอดทั้งปี นอกจากชาวบ้านจะได้ใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตรแล้ว ชาวบ้านและเด็ก ๆ ยังมีความสุขกับการลงเล่นน้ำเพื่อคลายร้อนในแหล่งน้ำใกล้บ้าน โดยใช้ต้นไม้ที่ยืนต้นตายและทอดลงไปในน้ำ ปีนขึ้นไปก่อนจะกระโดดลงมาคนละหลายรอบ เพื่อเรียกเสียงหัวเราะจากเพื่อน ๆ สร้างความสนุกสนานและคลายร้อนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ก็ยังมีการเล่นดีดกุ้ง เล่นตีป่องและดำน้ำแข่งกัน ซึ่งเป็นการละเล่นที่ไม่ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ใด ๆ นอกจากความรักและความสามัคคีระหว่างเพื่อนที่มีต่อกันโดยน้ำตกแห่งนี้ เป็นที่ชื่นชอบของเด็ก ๆ และชาวบ้านในชุมชนมาก เนื่องจากมีลักษณะเป็นน้ำตกเล็ก ๆ สูงแค่ชั้นเดียว แต่โอบล้อมไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ที่หาดูได้ยากและเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีน้ำใสไหลเย็นและมีฝูงปลาหลากหลายชนิด ความลึกตั้งแต่ 30 เซนติเมตรถึง 2.50 เมตร เด็ก ๆ ในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะว่ายน้ำเป็นจากน้ำตกแห่งนี้ และจากความสวยงามที่แตกต่างจากน้ำตกทั่วไป จึงมีการบอกต่อแบบปากต่อปาก ทำให้ชาวบ้านในอำเภอใกล้เคียง เช่น อ.ห้วยยอด,อ.วังวิเศษ จ.ตรังและ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ เดินทางมาเล่นน้ำตกแห่งนี้กันเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งปีนี้อากาศร้อนกว่าปีที่ผ่านมา แหล่งน้ำหลายแห่งเริ่มแห้งขอดต่างจากที่น้ำตกโตนออก จึงทำให้น้ำตกแห่งนี้กลายเป็นสวรรค์ของคนบ้านทุ่งที่แวะเวียนมาลงเล่นน้ำกันตลอดทั้งวัน โดยไม่เสียต้องเสียค่าใช้จ่าย

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
  15/4 หมู่ที่ 2 ถนนสิเกา-ควนกุน ตำบลกะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 
โทรศัพท์ : 075-270-711
โทรสาร : 075-270-686
E-mail Address : saraban@kalase.go.th
 
   Copyright © 2019. www.kalase.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs